...

Dikethok Malah Dhuwur Kalebu Cangkriman – PelajarTeladan

Pelajarteladan.com – Saat ini kita akan belajar latihan soal Dikethok Malah Dhuwur Kalebu Cangkriman – Pelajarteladan.com. Ayo kita jawab soal tersebut dengan benar.

Dikethok Malah Dhuwur Kalebu Cangkriman

 

A. Cangkriman awujud pepindhan
B. Cangkriman awujud blenderan
C. Cangkriman sinawung ing tembang
D. Cangkriman awujud wancahan

 

Jawaban

Dikethok malah dhuwur kalebu cangkriman A. Cangkriman awujud pepindhan.

 

Pembahasan

Cangkriman yaiku unen-unen jawa seng wes ono eng jaman mbiyen.

Unen-unen iki diweni batangan,batang iki podo wae koyok pantun nanging beda nanging ora duweni sampiran mok isine tok seng dienggo.

Cangkriman iki ing jaman mbiyen digunakake kanggo hiburan, lan bisa uga ing pertunjukan (wayang).

Cangkriman akeh jenenge salah sawijineng contohe yaiku cangkriman awujud pepindahan, cangkriman awujud wancahan,cangkriman awujud sinawung ing tembang,lan cangkriman awujud wancahan.

Saka soal ing dhuwur ono cangkrimane unine dikethok malah dhuwur iki kalebu cangkriman papindahan(A). Dikethok malah dhuwur iki batangane celana dowo.

Karena cangkriman pepindhahan isine nyebutno tempat seng dituju nanging awujud cangkriman lan ing njerone ono kata-kata seng nyatakno papindhahan iku.

Contoh:

  1. Sega sakepel dirubung tinggi/dhuwur, cangkrimane salak
  2. Pithik walik saba kebun, cangkrimane nanas

Jadi, dikethok malah dhuwur kalebu cangkriman A. Cangkriman awujud pepindhan.

Referensi :
Britannica.com
Brainly.co.id

Demikian jawaban dari soal tersebut. Pengen tahu jawaban soal yang lain? Kamu bisa menggunakan menu pencarian untuk menemukan kunci jawaban yang benar.

error: Content is protected !!