Dina Wangunna Paribasa Teh Mangrupa – PelajarTeladan

banner 1200 x 630 pixels

Pelajarteladan.com – Saat ini kita akan membahas latihan soal Dina Wangunna Paribasa Teh Mangrupa – Pelajarteladan.com. Ayo kita jawab soal tersebut dengan benar.

Dina Wangunna Paribasa Teh Mangrupa

 

Jawaban

Dina wangunna paribasa teh mangrupa babandingan.

 

Pembahasan

Paribasa nyaeta basa pakeman atawa kalimah nu geus matok sarta ngandung pituah keur urang.

Dina wangunna paribasa ngandung wangunan babandingan, nyaeta ngabandingkeun antara harti nu dituju jeung babandingna dina kahirupan sapopoe.

Contona paribasa ieu:

Cikaracak ninggang batu lila-lila jadi legok.

Cikaracak nyaeta cai nu sok nyakclakan ti batu di gunung, nyakclakan saeutik-saeutik kana batu nu aya di handapeunana. Batu nu sakitu teuasna bisa nepi ka jadi bolong atawa legok kulantaran terus dicakclakan ku cai.

Tah babandingan ieu dipake keur ngagambarkeun hiji hal nu dileukeunan terus, misalna budak sakola diajar lila mangtaun-taun, kudu sabar, ulah hayang ujug-ujug pinter.

Mun sabar jeung rajin tangtu lila-lila bakal bisa kaudak cita-cita rek hayang jadi naon wae oge.

Jadi, dina wangunna paribasa teh mangrupa babandingan.

Referensi :
Britannica.com
Brainly.co.id

Demikian jawaban dari soal tersebut. Pengen tahu jawaban pertanyaan lainnya? Kamu bisa menggunakan kolom pencarian untuk menemukan kunci jawaban yang benar.