...

Isine Tembang Pucung Iku Lumrahe

Pelajarteladan.com – Saat ini kita akan membahas latihan soal Isine Tembang Pucung Iku Lumrahe. Mari kita jawab soal tersebut dengan benar.

Isine Tembang Pucung Iku Lumrahe

 

A. Pitutur
B. Asmara
C. Prihatin
D. Nesu banget

 

Jawaban

Isine tembang Pucung iku lumrahe pitutur miturut sifat-sifatipun tembang pocung. Jawabannya adalah A. Pitutur

 

Penjelasan

Pengertian Tembang

Tembang yaiku salah sawijining kesenian Jawa kalebu jenis seni suara kang kawangun saking laras, nada lan irama. Tembang uga diarani sekar kang awujud karangan terikat kalih guru gatra, guru wilangan lan guru lagu.

Jenis-jenis Tembang

Tembang dikelompokake dadi 2 jenis, diantaranipun :

  1. Tembang Para, yaiku tembang awujud puisi ingkang nduweni aturan-aturan sederhana saking aturan lampah, guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Tuladha : Geguritan.
  2. Tembang Yasan/ Miji, yaiku tembang ingkang anduwe aturan tartamtu lan kudu dipunpatuhi. Aturan-aturanipun kayata ngenani lampah (ing tembang gedhe), guru gatra, guru lagu, guru wilangan (ing tembang tengahan lan tembang cilik).

Tembang Yasan/ Miji :

Sajroning tembang yasan dikelompokaken dados 3 jenis kang nduweni karakteristik utawa ciri-ciri kang beda :

  • Tembang Gedhe (Sekar Ageng) yaiku salah sawijining jenis tembang Yasan/Miji ingkang nduweni aturan lampah, kayata jumlahipun wanda utawa suku kata saben sagatra. Tuladha : Kusumastuti, Pamularsih.
  • Tembang Tengahan (Sekar Tengahan) yaiku salah sawijining jenis tembang Yasan/Miji ingkang nduweni aturan mboten komplek uga mboten sederhana. Aturanipun kayata guru lagu, guru wilangan, guru gatra. Tuladha : Jurudemung, Wirangrong, Balabak.
  • Tembang cilik (Sekar Alit) yaiku salah sawijining tembang Yasan/Miji kang penyusunanipun ngangge patokan dasar guru lagu, guru gartra lan guru wilangan. Tembang cilik uga diarani tembang macapat. Tuladha : Sinom, Dhandhanggula, Kinanthi, Pocung, lan sapiturute.

Tembang Macapat :

Tembang Macapat nduweni arti kang mboten namung setunggal, nanging akeh penafsirane. Macapat uga bisa diartikaken maca papat-papat (maca papat suku kata), maca-pat-lagu (maca lagu ke papat) lan liyane.

Jenis tembang Macapat lan Sifate :

1. Mijil (lair)

Sifat : prihatin, ngemurasa, lega.
Ciri-ciri : 10i – 6o – 10e – 10i – 6i – 6o

2. Maskumambang (kauripan sakwise lair)

Sifat : ngeres, nelangsa.
Ciri-ciri : 12i – 6a – 8i – 8o

3. Kinanthi (dikanthi-kanthi utawa diarahaken lan dibimbing)

Sifat : tresna, asih, seneng.
Ciri-ciri : 8u – 8i – 8a – 8i – 8a – 8i

4. Sinom (isih enom)

Sifat : grapyak.
Ciri-ciri : 8a – 8i – 8a – 8i – 7i – 8u – 7a – 8i – 12a

5. Dhandhanggula (tumuju dewasa)

Sifat : ngresepake, luwes.
Ciri-ciri : 10i – 10a – 8e – 7u – 9i – 7a – 6u – 8a – 12i – 7a.

6. Asmarandana (asmara dahana utawa geni asmara kang mbakar jiwa lan raga)

Sifat : kesemsem.
Ciri-ciri : 8i – 8a – 8e – 7a – 8a – 8u – 8a

7. Gambuh (gampang nambuh utawa acuh, ngrasa teguh, lan keminter. Mboten saged mbedakaken salah lan bener)

Sifat : semanak, lucu, guyon.
Ciri-ciri : 7u – 10u – 12i – 8u – 8o

8. Durma (munduring tata krama)

Sifat : galak, nesu.
Ciri-ciri : 12a – 7i – 6a – 7a – 8i – 5a – 7i

9. Pangkur (mungkur utawa ngrenungake sing sampun dilakokake ing jaman mbiyen)

Sifat : nepsu kang prihatin.
Ciri-ciri : 8a – 11i – 8u – 7a – 8i – 5a – 7i

10. Megatruh (megat ruh utawa putuse nyawa saka ragane manungsa)

Sifat : nglangut, getun.
Ciri-ciri : 12u – 8i – 8u – 8i – 8o

11. Pocung (pocong utawa tiyang ingkang sampun seda dibungkus kain kafan)

Sifat : ajaran/ pituduh, geguyon.
Ciri-ciri : 12u – 6a – 8i – 12a

Referensi :
Wikipedia.org
Ruangguru.com

Demikian jawaban dari soal tersebut. Pengen tahu jawaban soal lainnya? Kamu bisa menggunakan kolom pencarian untuk menemukan kunci jawaban yang benar.

Originally posted 2023-01-06 11:54:52.

error: Content is protected !!