Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon – PelajarTeladan

banner 1200 x 630 pixels

Pelajarteladan.com – Kali ini kita akan membahas pertanyaan Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon – Pelajarteladan.com. Ayo kita jawab soal tersebut dengan benar.

Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon

 

Jawaban

Jelaskeun naon anu dimaksud palaku dina hiji carpon, palaku nyaeta pemeran/tokoh dina Carita Atawa drama, palaku aya 2 karakter nyaeta karakter protagonis jeung antagonis.

 

Pembahasan

Carpon (Carita Pondok) nyaeta karangan rekaan (fiksi) anu carita na pondok sarta ngan ukur nyaritaken hiji kajadian atawa peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu sifat na realistis (Kisah nyata).

Unsur Instrinsik Carpon

  1. Tema
  2. Palaku/Tokoh
  3. Latar
  4. Alur
  5. Amanat

Unsur Ekstrinsik Carpon

Nilai-nilai dina Carpon mangrupakeun Latar Belakang kahirupan Pangarang.

Jadi, Jelaskeun naon anu dimaksud palaku dina hiji carpon, palaku nyaeta pemeran/tokoh dina Carita Atawa drama, palaku aya 2 karakter nyaeta karakter protagonis jeung antagonis.

Referensi :
Britannica.com
Brainly.co.id

Demikian jawaban dari soal tersebut. Cari tahu jawaban pertanyaan lainnya? Kamu bisa menggunakan kolom search untuk menemukan kunci jawaban yang benar.