...

Wara-Wara Kang Surasane Nawakake Sawijining Barang Utawa Papan Diarani

Pelajarteladan.com – Saat ini kita akan membahas soal Wara-Wara Kang Surasane Nawakake Sawijining Barang Utawa Papan Diarani. Mari kita ulas soal tersebut dengan tepat.

Wara-Wara Kang Surasane Nawakake Sawijining Barang Utawa Papan Diarani

 

Jawaban

Wara-wara kang surasane nawakake sawijining barang utawa papan diarani iklan.

 

Pembahasan

Wara-wara iku pocapan utawa tulisan sing isi aweh weruh arupa pangumuman marang uwong akeh (Wara-wara adalah ucapan atau tulisan yang isinya berupa pengumuman yang ditujukan kepada khalayak banyak).

Jenis wara-wara (pengumuman) dalam jawa dibagi menjadi 10, yaiku:

 • Woro woro peraturan/laporan.
 • Woro woro Peratelan.
 • Woro woro Sedarhan.
 • Woro woro Iber iber/plakat lebaran.
 • Woro woro abem trampil.
 • Woro woro Pateribaya/sayembara.
 • Woro woro Layu/keseripahan.
 • Woro woro Sandi/hiburan.
 • Woro woro Komersial/iklan.
 • Woro woro Tanggap warso

Berikut contoh woro-woro Tanggap Warso

Katujukaken kanggesedaya warga ing Desa Bojong, Kecamatan Jonggolsari, KabupatenTegal. Gegayutan kalihan Pengetan Dinten Kamerdikan lan Ambal Warsa RI ingkang kaping 68 tahun. Kita badhe ngawontenaken maneka warnakagiatan, inggih menika:

 • Lomba kebersihan lingkungan antar Dukuh se- Bojong.
 • Lomba kesenian tradisional Antar Dukuhse- Bojong, kangge Bapak – Bapak.
 • Lomba balap karung lan neker kangge lare-lare.
 • Lomba futsal kangge Ibu-Ibu.

Lomba badhe katindakaken :

 • Dinten , tanggal : Minggu, tanggal 18Agustus 2013
 • Wanci : 09.00 – 15.00
 • Mapan : Balai Desa Bojong Mekaten menggah
 • Wara-wara saking Panitia Lomba Kamerdikan. Mugi-mugi kawigatosan dumatengsedaya

Warga Bojong kecamatan Jonggolsari. Nuwun.

Bojong, 10 Agustus 2013

Referensi :
Britannica.com
Brainly.co.id

Demikian jawaban dari soal tersebut. Pengen tahu jawaban pertanyaan lainnya? Kamu dapat menggunakan kolom search untuk menemukan kunci jawaban yang benar.

Originally posted 2023-01-08 10:03:32.

error: Content is protected !!